Tjärbränning genom åren

Tjärbränning är en gammal teknik för att utvinna tjära, känd redan av antikens greker. Man vet att tjära brändes i Norden redan under järnåldern. Då gjorde man det i gropar där tjäran samlades upp i en grop under anläggningen, snarare än som i tjärdalen där man tappade ur den under bränningen. Andra anläggningar för tjärtillverkning var tjärrännan, tjärhällen, tjärstenen, tjärmilan och tjärmyrmilan vilka alla hade regionala utbredningar. (Källa: Wikipedia)

Så fungerade tjärdalen

Tidigt användes hela stammar som man katat (skadat barken på) några år tidigare, men senare när värdet på skogsråvaran ökade övergick man till att använda stubbar som bröts upp. När veden var kluven och staplad skulle det hela täckas och då använde man vitmossa med rötterna vända nedåt. Överst packades 5 cm bottenmorän för att röken inte skulle tränga ut. Man tände i överkanten och med hjälp av en bälg hölls fyren igång. Tjärdalen låg alltid i en sluttning så att tjäran kunde rinna och det gjorde den genom en ränna nederst. Där samlades tjäran i byttor eller strutar av granbark. (Källa: Wikipedia)

(Arkivbild: Tjärdal i Simonstorp, Östergötland. Fotograf: Steijertz, A 1917, )

Tjärdalen i Övermark

I januari 2013 beslöts i Övermark – Yttermark Lions Club r.f att genomföra tjärdalsprojektet på 5 år. Projektet startade våren 2013 och en tjärdalskommitte valdes och till projektansvarig valdes Sven Eklund. Tjärdalskommitten höll sitt första möte i mars 2013. I januari 2013 besökte dalmästare Per Sjöskog från Purmo lionsklubbens månadsmöte och höll ett intressant anförande om tjärbränning. Lionsklubbens mål är att ha Överpurmo hembygsförening och deras tjärbränning 2016 som förebild och mentor. I Överpurmo hembygdsförening har man bränt 5 dalar 1976, 1986, -1996, 2006 och 2016. Överpurmo Hembygdsförening brände alltså sin senaste tjärdal 1 år före Övermark-Yttermark lions tjärdal som tänds den 12 juli 2017

Detta sker i sommar

Under tjärdalsveckan 12-19.7 kommer Högåsens friluftsområde att vara fullt med program. Sång och musik, danskvällar, serveringar, utställningar och marknad för lokala varor kommer att finnas. Onsdag kväll 12 juli tänds tjärdalen och första tappningen ur tjärdalen sker på lördag 15 juli. Tjärtappning varje kväll efter den 15 juli fram till den 19 juli då dalen går i ”dvala”.

Parkering kommer att finnas vid riksväg 8 och flera bussar kör kontinuerligt mellan Högåsen och parkeringen.

Häng med i tjärdalen

I januari 2013 lades första stenen för att fullborda detta speciella evenemang. Nu fem år och tusentals talkotimmar senare är det dags att skörda frukten för denna långa process. Vi bakom tjärdalen gör vårt allra yttersta för att få detta evenemang att bli en minnesvärd upplevelse för alla besökare. Vi är mycket glada om vi kan se just Er njuta av god mat, intressanta programpunkter och t.o.m. gå hem med en flaska nybränd tjära.

Så se till att ni prickar in 12-19 Juli.

Vi ses!

Bilder genom åren