Dessa är med och gör tjärdalen möjlig

Närpes Stad
Kulturfonden
Närpes sparbanks stiftelse
Svenska österbottniska samfundet
Thomas Söderblom
Lindgrens Åkeri
Närpes Församling
Svetruck Sverige
Marit och Fredrik Björk
Rainer Broo
Ulf Uusimäki
Albin Stenback
Bennet Eklunds skogsservice
Brådd S. skogsskördare Ab
Mats Stenfors

Wideroos Infra

Hemmanet

Håkan Juthman

Jonny Juthman