Kontakta oss

Har du frågor gällande evenemanget, hyra av marknadsplats, programmet m.m, ta kontakt!

  • Nu finns det möjlighet att anmäla sig till marknadsförsäljning av lokala produkter vid tjärbrännarveckan 12-19 juli 2017.
  • Tjärbrännarveckan är förlagd till Högåsen i Övermark.
  • Vi kan erbjuda maximalt 30 platser ( 3x3m ) på gårdsplanen framför sportstugan. Eget bord och tält medtages.
  • Pris 50 € för hela veckan eller 10 € per dag. Vid behov av elektricitet tillkommer en liten avgift.
  • Anmälningar: sven.eklund@surftown.fi  tel. 050-5811765
  • Anmälan bör göras senast under maj månad.

Projektansvarig:

Sven Eklund

Tel: 050 581 1765

Mail: sven.eklund@surftown.fi

Postadress: Parkgränd 2, 64610 Övermark

Marknadsföringsmaterial:

Jessica Lindgren

Tel: 050 5342092

Mail: foto.jessica.lindgren@gmail.com